Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Detailní analýza

  Detailní analýza obsahuje následjící měření:

•Vnitrobuněčná voda, mimo buněčná voda, proteiny, kostní/nekostní minerály, tuková hmota, kostní a svalová hmota, svalová hmota, bez tuková hmota, váha

•BMI, procentuální podíl tělesného tuku, poměr pasu k bokům (WHR)

•Svalová hmota v jednotlivých tělesných částech, procento svaloviny v jednotlivých tělesných částech

•Edém, edém v jednotlivých tělesných částech

•Oblast tělesného tuku (růstový graf pro jedince pod 18 let)

•Nutriční diagnóza (proteiny, minerály, tuk, edém)

•Tělesná vyváženost, tělesná síla, zdravotní diagnóza

•Cílová váha, kontrola váhy, tuková kontrola, svalová kontrola, stav tělesné zdatnosti, stupeň obezity, BCM, BMC, BMR, AC, AMC

•Historie tělesného složení (výsledky 10 testů)

•Impedance v jednotlivých tělesných částech stanovené každou frekvencí zvlášť

 Složení těla

Lidské tělo je složeno ze čtyř základních složek – celkové tělesné vody, bílkoviny, minerálů a tuků. Poměr mezi těmito čtyřmi složkami je těsně spjat se zdravím, které se mění podle pohlaví, věku a jednotlivých vlastností.

Analýza složení těla má diagnostikovat kvantitativné složky těla tak, že může poskytnout základní informace o správné tělesné kondici. Analýza složení těla je velice důležitá v preventivní medicíně, protože poskytuje základy priměřené fyzické aktivity a dietní vzorce pro zlepšení osobní denní rutinní činnosti. Lze ji také snadno aplikovat pro následné studie pacientů léčených na různé nemoci.

        

Svalová hmota

 

Svalová hmota bez tuku obsahuje všechno ve vašem těle, kromě svalového tuku, kostí orgánů a tekutin atd. Pravidelným cvičením a zdravým stravováním, vyváženou dietou je možno dosáhnout a udržovat žádoucí poměr tuků a hmoty bez tuků. Svalová hmota bez tuku se skládá z vody, bílkovin a minerálu ve vašem těle. Bílkovina je hlavní složkou svalů a množství bílkoviny ve vašem těle určuje váš základní metabolický výdej (BMR). Navíc, minerály jsou hlavní složkou kostí, nesoucích strukturu vašeho těla a protože to je těsně spjato s množstvím osobní fyzické aktivity, vetší objem svalů znamená vetší hmotu kostí. Protože mladé ženy s malým obsahem svalů jsou vystaveny zvýšenému riziku osteoporózy po menopauze, potřebují pravidelně cvičit, aby si zvýšili svaly kvůli prevenci. Ve svalových buňkách jsou mitochondrie, malé bunné organely známé jako hybné síly vašeho těla. Když si vyvinete svaly, počet mitochondrií se zvyšuje konzumací tuku, hlavního energetického paliva. Dieta bez fyzické aktivity bude tak jak se snižuje váha způsobovat ztrátu obsahu svalů. To není vůbec dobré pro zdraví a je to jen dočasná ztráta váhy. Proto při programu snižování váhy je velice důležité sledovat poměr mezi tukem a svaly (svalová hmota bez tuku). Změny váhy způsobené dietní léčbou znamenají změny v množství jak tuku, tak svalové hmoty bez tuku a fyzická aktivita pomáhá udržet a zvyšovat svalovou hmotu bez tuku. Obecně, jak stárnete, velikost a síla svalů slábne a metabolický výdej klesá. Výsledkem je tvorba nadbytečného tuku než tomu bylo dříve ačkoliv přijímáte stejné množství kalórií. Proto stárnutí vyžaduje více snahy pro udržení svalové hmoty bez tuku a pravidelné kontroly složení vašeho těla. Tukové buňky na druhé straně nemají žádné takové udivující schopnosti jako svalová tkáň. Ve skutečnosti je tělesný tuk nad úrovní základního tuku považován za zásobárnu tuku a je skuteč zdrojem paliva, které může krmit mitochondrie a pomáhat udržovat vaše tělo v chodu. Určité množství zásobního tuku je také důležité pro vytváření polštáru a ochranu kostí, svalů a orgánů a pro tepelnou regulaci. Vysoké hladiny tělesného tuku ale mohou na druhé straně ovlivnit tepelnou regulaci, ale stejně tak mohou nadměrně zatěžovat tělesné orgány a systémy.

Snížení procenta tělesného tuku se dá docílit jednak úpravou stravovacích návyků, tak pravidelnými pohybovými aktivitami. Udává se, že vhodné stravovací návyky mají  na redukci tuku až 70 % vliv a zbylých 30 % má vliv pohybová aktivita. Avšak jedno bez druhého se těžko obejde a redukce tuku by měla být kompletní, aby byla dosažená hmotnost udržená dlouhodobě. Cíleně redukovat tuky pomáhají zejména aerobní aktivity.

Redukce tuku je zaručená totiž pouze za aerobních podmínek, tj. za přítomnosti kyslíku, který umožňuje spalování tuků. Zahrnující např. jogging, aerobik, jízdu na kole… .

Aerobní pohyb je daný tepovou frekvencí v určitém pásmu, dá se snadno vypočítat (65 %  – 85 % maximální Vaší tepové frekvence, tá je zjednodušeně 220 – věk) či odvodit (tzv. talk test – zakládá se na subjektivních pocitech cvičícího, který je schopen v průběhu zátěže bez větších problémů mluvit (nikoli však vyprávět…) nebo měřit Sport testerem.

Avšak ani na anaerobní pohyb (spíše silový) by se rozhodně nemělo zapomínat, jelikož ten pomáhá zvyšovat množství svalové hmoty, a tak i zvyšovat bazální metabolismus. Velmi vhodné silové cvičení může být i pilates, (power) jóga, které navíc pomohou odstranit případný stres a poleví od bolesti v zádech.

 

 

Diagnoza obezity

Standardní množství tělesného tuku pro muže je 15± 5% jejich váhy a pro ženy 23± ,5% jejich váhy.         lesný tuk je zásobárna nadbytečné energie po spotřebě toho, co je vyžadováno vaším tělem a když je to potřeba, je rozložen a použit jako zdroj energie. Navíc, jako fosfolipid, cholesterol a mastné kyseliny jsou důležitými složkami při stavbě buněčmembrány, tělesný tuk je jednou ze základních složek vašeho těla.

BMI neodráží složení vlastního těla.

BMI je jednodušší formou ukazatele tělesné hmotnosti vypočítané z váhy těla, dělené druhou mocninou výšky. Jako bežný standard diagnózy obezity, byla metoda BMI široce uplatňována v obecné medicíně, v dietních a sportovních lékařských oborech. Tato metoda je ale chybná ne v tom, že nemůže být použita u dospělých s vysokou a nízkou úrovní svalové hmoty bez tuku, u detí a u osob starších 65 let, nebo u hotných žen. Takže metoda BMI detekuje obezitu podle vzhledu. Pouze měření procenta lesného tuku ji umožuje detekovat u méně vyvinutých svalů a u geriatrické obezity. Jestliže mají dva muži stejnou výšku a stejnou lesnou váhu, je BMI obou mužů stejný. Ale, jestliže procento tělesného tuku u mužů je 8% a 23%, rozdíl procent tělesného tuku mezi nimi je príčinou rozdílného tvaru těla a rizika chronických nemocí nebudou pro oba stejná. Takže měření procenta tělesného tuku je duležitejší než Metoda BMI vypočítaná jednoduše z výšky a váhy.     

Informace o rozložení podkožního tuku na těle

Tato informace je velmi cenná zejména kvůli redukování tuku a hrozícím zdravotním rizikům, jelikož zjistíme do jaké části těla se tuk ve zvýšené míře ukládá. Tyto údaje jsou také velmi ceněny, když dochází k redukci tuku už při úpravě stravovacích zvyklostí a zařazení pravidelné pohybové aktivity, jelikož vidíme, odkud a kolik tuku ubývá.

 

Retence vody

Když se podíváte na samotné složky, nejsou lidé nic víc, než organizovaný vak mořské vody – z 50% až 70% vašeho těla je utvořeno z vody. Tělesná voda je natolik vitální složka, že její rovnováha je základním indikátorem zdraví a tělesné zdatnosti. Svalová hmota bez tuku, vytvořená asi ze 73% z vody obsahuje vetšinu tělesné vody. Takže více tělesného tuku indikuje méně tělesné vody. Protože se obsah tuku zvyšuje, procento tkáně bez tuku se snižuje a způsopuje, že celková tělesná voda se posunuje směrem dolu, k 50%.

 

Funkce tělesné vody

Pro své jedinečné chemické a fyzické charakteristiky hraje voda několik klíčových rolí ve vašich životních procesech. Voda jako tekutý podíl krve se zúčastňuje u téměr celého metabolizmu vašeho těla. Voda v krvi slouží jako důležitý dopravní prostředek pro metabolické procesy – pro dopravu kyslíku a živin k buňkám a pro odstraňování metabolických odpadu. Například různé složky, jako jsou živiny, hormóny a protilátky jsou neseny vodou z plazmy do intersticiální kapaliny. Podobně jsou odpadní látky odebírány z buněk. Bez takto efektivního dopravního systému nemohou být buňky zásobovány a nemohou ani prežít. Proto voda jako doprava pro látky v těle je v  životě tak důležitá. Tělesná voda také slouží jako důležitý regulátor tělesné teploty. Z jistého hlediska se buňky ve vašem těle podobají motoru vozidla. Jak palivo v motoru hoří, uvolňuje se velké množství tepla a aby se předešlo přehrátí, je potřeba zařadit chladící zařízení zvané chladič. Vaše tělo potřebuje stejný systém pro uvolnění tepla z buněk, jinak dojde k denaturalizaci bílkovin. Vaše tělo ale tvoří několik tisíc vrstev buněk tak, že pozoruhodným způsobem zpomalují proces uvolňování tepla přímo z vašeho těla, proto intersticiální kapalina a plazma působí jako chladící zařízení vašeho těla právě tak jako je to u mot rových vozidel. Teplo uvnitř vašeho těla je nejprve absorbováno plazmou a cirkuluje cévami. Potom je dopraveno do vaší kuže a nakonec opouští vaše tělo. Chladící systém vašeho těla ale pracuje efektivně, když existuje adekvátní množství plazmy a intersticiální kapaliny. S chladičem, který je v chodu bez vody se motory ve vozidlech přehřejí. Podobně je tomu s chladícím systémem vašeho těla, které nemůže správně funovat při nedostatku tělesné vody. Proto je rovnováha tělesné vody životně důležitá pro teplotní regulaci a efektivitu oběhového systému. Když cvičíte v horkém počasí, je nemožné uvolnit všechno nadbytecné teplo z těla pouze chladícím systémem. V tomto případě vylučování potu kompenzuje první mechanizmus pro regulaci teploty a pracuje jako druhý mechnizmus tělesné vody. Čím aktivnější je metabolismus, tím více je v buňce vody. To je jeden ze skutečných důvodu, proč svalová tkáň obsahuje mnohem více vody, než tukové tkáně. Více vody se vyžaduje pro provedení chemických reakcí spojených s cizorodými aktivitami svalu. Jestliže se snižuje váha z důvodu ztráty vody potom sval, nebo obsah vody v ostatních buňkách se také snižuje. Na bázi buněk se také snižuje schopnost produkce energie v buňkách. Proto je podstaná tělesná voda pro vytváření správných funkcí vašeho těla.

 

 

Celková tělesná voda (TBW) se skládá z vody vnitrobuněčné (ICW – intracelulární) a mimobuněčné (ECW – extracelulární). Pokud je index retence vody ( ECW/TBW ) v některé části těla vyšší než jeho průměrná hodnota, vznikne v této části těla zvýšená retence (zadržování) vody neboli edém (otok).

Příčinou vzniku otoků (edémů) jsou většinou vážnější zdravotní problémy, které souvisejí s onemocněním ledvin či jater. Mohou také odrážet výživový stav, kdy např. lidé s podvýživou mají nízkou hodnotu albuminu (krevní bílkoviny), a ten se objektivně projeví v tvorbě otoků na končetinách. Další příčinou mohou být různá zánětlivá onemocnění, která také souvisejí s poklesem albuminu v krvi a opět tvořením otoků.

 

Útrobní tělesný tuk

Útrobní tělesné tuky neboli viscerální tuky jsou tuky, které se ukládají do prostoru mezi orgány, neboli do míst, kde se přirozeně nevyskytují. Jakmile se k nim člověk „propracuje“ je ve velkém riziku vzniku metabolických onemocnění vedoucí až ke vzniku metabolického syndromu (neboli syndromu X), a také tak ohrožuje svůj kardiovaskulární systém. Nehledě na další zdravotní komplikace, které s obezitou souvisí (zvýšená zátěž na pohybový aparát, zvýšené riziko vzniku rakoviny).

Většina lidí se o tom, že vnitřní tuky má, čili že se tuky dostaly už mezi orgány neví a tudíž neví, v jak velkém ohrožení svého zdraví se nachází. Na vybraných přístrojích InBody můžeme neinvazivní a rychlou metodou přesně vidět, zda se člověk nachází pod hranicí či nad hranicí tvorby vnitřních tuků. Nachází-li se člověk pod hranicí 100 cm2 , vnitřní tuky nemá a může mít „jen“ tzv. podkožní tuky (zelenkavá barva). Což je spíše estetický problém, ale není vážný ze zdravotních důvodů. Také samozřejmě nemusí být tuky v břišní oblasti uloženy ani v podkoží a člověk se pak nachází v bílé zbarvené ploše v dolní polovině. Avšak jakmile tělesné tuky přesáhnou 100 cm2, začínají se už přesouvat i do vnitřních částí k orgánům (modře zobrazená plocha a také bílá barva plochy). Samozřejmě platí, čím více směřujete do bílé plochy v horní polovině grafu, tím je stav rizikovější a více Vás tuky ohrožují na Vašem zdraví.

Jelikož vnitřní tuky se neukládají jen při zvýšeném příjmu energie, ale paradoxně i při velmi nízkém, nebo–li při příjmu energie, která je nižší než Vaše tělo potřebuje (nižší než Vás zjištěná minimální bazální potřeba). A organismus reaguje tak, že si i to málo energie začne ukládat (tzv. na horší časy). Proto začne-li člověk hladovět, vnitřní tuky se začnou zvyšovat a zdravotní problémy to rozhodně neřeší. Naopak.

Doplňující údaje

Stupeň obezity

Stupeň obezity je poměr aktuální hmotnosti k ideální hmotnosti na základě výšky a věku. Je udáván v procentech, kdy normální rozmezí hmotnosti představuje 90 –110 %. Určitou nevýhodou indexu je to, že neodráží podíl tuku a beztukové hmoty. Zkreslen je zejména u sportovců s vysokým podílem svalové hmoty (kulturisté).

B C M

Buněčná hmota slouží jako jeden ze standardů pro vyhodnocení stavu výživy vyšetřované osoby. Možnost, že pokles váhy by mohl po zdravotní stránce ublížit, si málokdo připouští a přesto jsou zde i dosti závažná rizika. V odborné lékařské literatuře je popsáno několik desítek závažných poruch srdečního rytmu, které vedly i k náhlé smrti člověka. Je třeba si uvědomit, že téměř při každé redukci váhy dochází nejen k úbytku tukové tkáně, ale také k úbytku aktivní buněčné hmoty, tj. buněk svalové tkáně, buněk jater, vlastně všech orgánů s výjimkou tkáně nervové. Zda více ubývá tuk (tj. žádoucí efekt) nebo zmíněná aktivní buněčná hmota (jasně nežádoucí efekt), to záleží na rychlosti váhového úbytku, na množství, vzájemných kombinacích a poměrech výživových složek v tomto období a na fyzické aktivitě. Za optimální důsledek redukčního režimu je možno považovat situaci, kdy dochází k úbytku převážně tukové tkáně a k podstatně menšímu poklesu aktivní buněčné hmoty. V takovém případě mohou být vedlejší, nepříznivé účinky poklesu tělesné váhy minimální, prakticky bez zdravotního rizika. Pří výraznějším úbytku buněčné složky totiž dojde k zmíněnému úbytku svalové hmoty, to je svaloviny kosterní, dále svaloviny srdce, ale rovněž svalů, které jsou aktivní při dýchání (tj. bránice, mezižeberní a další svaly na hrudníku). S tím je pak pochopitelné snížení funkce takto postižených svalových složek, tedy oslabení síly kosterního svalstva, riziko zhoršení činnosti srdce a možnost zhoršení dechových potíží.

B M C

Obsah minerálních látek podílejících se na stavbě kostí. Mineralizace kostí je dána množstvím minerálních látek uložených v kosti. Hodnota je cenná pro prevenci a diagnostiku osteoporózy. Osteoporóza je onemocnění kostní tkáně, které vede ke zvýšené křehkosti kostí. V důsledku tohoto jevu dochází u lidí trpících tímto onemocněním k četnějším zlomeninám. Nemoc se nejčastěji vyskytuje u žen po menopauze, kdy je spojena s úbytkem hormónů a poté u žen a můžů ve vyšším (senilním ) věku.
Název vychází ze dvou řeckých slov (osteo – kost, poros – otvor). Stav je nejčastěji způsoben nedostatkem vápníku v těle a zvýšeným odbouráváním kostní tkáně při nedostatku fyzické zátěže.

B M R

Bazální metabolismus představuje minimální množství energie potřebné pro zachování základních životních funkcí (dýchání, metabolismus, termoregulace…) Výše hodnoty bazálního metabolismu je tedy množství energetického příjmu potřebné pro zachování základních životních funkcí. Ve výši této hodnoty není zohledněn energetický příjem potřebný pro pokrytí denních pohybových aktivit. Tento výpočet je také potřebný pro lidi s mimořádnou tělesnou stavbou, ať již svalnaté nebo obézní. Bazální výdej tvoří přibližně 60 až 70 % celkového denního energetického výdeje. Další potřeba energie je závislá na aktivitách, které denně vykonáváme (práce, sport, kouření – zvyšuje bazální metabolismus…).  

Komplexní vyhodnocení = výstup

Podává nejdůležitější souhrnné informace z celé analýzy složení těla

Kontrola tukové hmoty

Kontrola tuku se vypočítá na základě ideální hodnoty tělesného tuku při ideální váze. Jestliže je tělesný tuk analyzované osoby nižší než ideální hodnota tělesného tuku, je označení v tabulce jako + 0,0 kg. Je-li naopak množství tuku vyšší, vidíme v tabulce znaménko mínus – 0,0 kg (požadovaný tuk). Pokud je stav ideální, není udáno žádné znaménko.

Kontrola svalové hmoty

Kontrola svalů se vypočítá na základě ideální hmoty svalové hmoty při ideální váze. Jestliže je nižší, než ideální svalová hmota, označuje se jako + 0,0 kg. Jestliže je vyšší než hodnota ideální svalové hmoty, označuje se jako 0,0 kg (neoznačuje se jako – 0,0 kg, protože čím více je tělo tvořeno svalovou hmotou, tím je to pro organismus pozitivní přínos pro jeho kondici. Nehledě na to, že svalová hmota se podílí na výši bazálního metabolismu). Čím více svalové hmoty, tím vyšší bazální metabolismus a tělo spotřebuje více přijaté energie jen pro své základní životní funkce. (Příznivý vliv při snižování hmotnosti.)

Kontrola tělesné hmotnosti

Kontrola tělesné hmotnosti se vypočítá na základě Kontroly tuku a Kontroly svalů. Cílová váha je potom součet či odečet skutečné váhy a hodnoty kontroly váhy.

Cílová váha

Cílová váha se liší od ideální váhy. Ideální váha se počítá podle výšky vyšetřované osoby. Cílová váha se počítá na základě svalové hmoty a tukové hmoty vyšetřované osoby. Jestliže váha vyšetřované osoby je nad její ideální váhou, zatímco její svalová hmota je nad ideální váhou, potom je cílová váha vyšší než ideální váha. Cílová váha je zaměřena na spíše na zdravotní stav, než na dokonalost či krásu osoby.

TOPlist